Reducer elregningen

Erfaringen med allerede installerede FORCE-systemer er en besparelse på op til 15%.
Besparelsen afhænger af belastningen på installationen, samt hvilke typer komponenter systemet er tilsluttet. Den normale besparelse ligger omkring 7-15%.

Systemet virker på alle typer af installationer, for eksempel industri, kontor, privat, pumper og ventilatorer.

Den største besparelse opnås på installationer med høj belastning.

Fordelene ved systemet er en lavere elregning, reduceret CO2-udledning og lavere driftsomkostninger.

Systemet forbedrer:

 • Den elektriske ledeevne
 • Levetiden for tilsluttet elektrisk udstyr og motorer

Systemet reducerer:

 • Elforbrug
 • Harmonisk støj
 • Høj/lav frekvent støj
 • Elektrisk modstand
 • Fejl på udstyr
 • CO2-udledning
 • Driftsomkostninger

Andre fordele:

 • Kort tilbagebetalingstid
 • Forstærker andre strømbesparende tiltag
 • Intet forurenende affaldsprodukt efter brug

Harmonisk støj og varmeafledning reduceres med op til 30%

HVACON udfører installationen

HVACON er autoriseret el-installatør og har mange års erfaring med energioptimering både på land og skibe.

HVACON tilbyder en samlet løsning med dokumentation, levering, installation og analyse.

Vi gennemgår installationen, udarbejder dokumentationen og måler samt analyserer resultaterne.

FORCE boksene installeres enten i forbindelse med hovedtavlen eller ude ved det specifikke udstyr.

Systemet installeres parallelt over det eksisterende udstyr og kan tilsluttes direkte på skinnerne eller på afbrydere/terminaler uden at ændre på eksisterende installationer/tilslutninger.

Systemet fås i alle størrelser og er simpelt og let at betjene.

Systemet er fuldstændig vedligeholdelses frit, men vi yder gerne assistance i forbindelse med en analyse af målingerne. Vi gør det hele let for dig.

Reducer dit elforbrug!

HVACON Gruppen er en anerkendt leverandør af HVAC, elektriske og automation løsninger til både marine og landbaserede applikationer.

HVACON selskaberne er danskejede med afdelinger flere steder i Danmark og USA. Som autoriseret el-installatør garanterer vi en sikker og lovlig installation. Vi er et erfarent firma, der er stolte af at levere et godt produkt til tiden.

Vores løsninger sikrer den største besparelse og den korteste tilbagebetalingstid.

I er altid velkomne til at kontakte os for et uforpligtende besøg eller tilbud.

Målinger og testresultater

Her nedenfor ses et måleeksempel fra en installation i Seymour, Wisconsin i USA. Det viser resultatet fra en ventilator- og pumpeinstallation med frekvensomformere. Her måles både besparelse og THD.

Frekvensomformere er meget brugt i forbindelse med ventilatorer, pumper samt andre motorer, da frekvensomformere giver en driftsbesparelse. Problemet ved frekvensomformere er, at de kan generere skadelige harmoniske forstyrrelser.

Harmoniske forstyrrelser kan påvirke hele installationen. De giver energitab og forøger energiforbruget.

Denne måling viser de harmoniske forstyrrelser ved dagligt forbrug med samme belastning før og efter FORCE blev installeret. Der ses en reduktion i de harmoniske forstyrrelser.

Max THD – før og efter FORCE Installation

1. Ovenstående grafer viser maksimum harmonisk forstyrrelse (HD), både før og efter FORCE blev installeret. Der ses en tydelig reduktion i den totale maksimale HD efter installationen af FORCE.

2. Intet udstyr kan fuldstændig eliminere harmoniske forstyrrelser, men enhver reduktion vil medføre en forbedret forsyningskvalitet og levetid på tilsluttet udstyr.

3. Den totale maksimale HD-reduktion efter installationen af FORCE var næsten 30%.

Gennemsnitligt wattforbrug fik 20.2% besparelse

(Målt på alle dage og ekskl. nyt udstyr)

1. Ovenstående graf viser gennemsnitligt dagligt effektforbrug både før (blå graf) og efter (grøn graf) installationen af FORCE.

2. En reduktion i det gennemsnitlige watt forbrug er generelt en indikation på reduktion i det samlede forbrug (kW og kWh), hvis alle forbrugere har samme flow og drifttid.

3. Efter FORCE var installeret, blev der også installeret nye pumper. På dette nye yderligere udstyr blev der opsat separate målere. De nye pumpers forbrug er fratrukket det totale forbrug i grafen.

Watt forbrug med samme flow (Forbrug), 9.45%

1. Ovenstående graf viser summen af watt-forbruget for hver dag før og efter FORCE installationen. For at kunne sammenligne data er de røde ringe ”forbrug ved samme flow” også analyseret.

2. En reduktion i dagligt watt-forbrug er vigtig, fordi det giver en lavere elregning.

3. En samlet reduktion i det totale watt-forbrug er tydelig ved samme flow.

Drift temperaturen falder i motorer og andet elektrisk udstyr

1. Temperaturfald målt med Flir kamera i en pumpemotor.
2. Gennemsnitlig temperaturreduktion fra 121.2 F (Før) to 85.1 F (Efter) hvilket er 29.8%.