Reducer strømforbruget

Erfaringen med allerede installerede FORCE-systemer er en besparelse på op til 15%.
Besparelsen afhænger af belastningen på installationen, samt hvilke typer komponenter systemet er tilsluttet. Den normale besparelse ligger omkring 7-15%.

Systemet virker på alle typer af skibe, hvor man ser de størte besparrelser på skibe med højt strømforbrug og begrænset lagringskapacitet.

Skibe med store krav til ventilationssystemerne, kan reducere brændstofforbruget med op til 20-25% ved en kombination af FORCE og HVACON Energy Management Systemet.

Fordelene ved systemet er en lavere elregning, reduceret CO2-udledning og lavere driftsomkostninger.

Systemet forbedrer:

 • Den elektriske ledningsevne
 • Opladningstider
 • Levetiden for tilsluttet elektrisk udstyr og motorer
 • Tilbagebetalingstiden

Systemet reducerer:

 • Elforbrug
 • Harmonisk støj
 • Høj/lav frekvent støj
 • Elektrisk modstand
 • Fejl på udstyr
 • CO2-udledning
 • Brændstofforbr

Harmonisk støj og varmeafledning reduceres med op til 30%

HVACON udfører installationen

HVACON er autoriseret el-installatør, med mange års intensiv erfaring på krydstogtskibe og landbaseret installationer.

HVVACON vil udføre undersøgelser ombord på skibene og kontrollere kompatibiliteten med systemerne. Herefter analyseres resultaterne for at finde den mest optimale sammensætning. Projekterne bliver udarbejdet som “turn-key” herunder også idriftsættelse samt overdragelse af de nye energibesparende løsninger til ejeren og operatørene.

Installationen er simpel og kræver ikke udskiftning af tavler mm. FORCE installeres parallelt over det eksisterende udstyr og kan tilsluttes direkte på skinnerne eller på afbrydere/terminaler uden at ændre på eksisterende installationer/tilslutninger.

Systemet er fuldt ud skalerbart til alle el installationer, lige fra krydstogtskibe, til kontormiljøer. Udstyret til en 1.0 MW installation vejer kun 220kg og fylder mindre end 0,03 m3. Det er derfor heller ikke en større logistisk udfordring at finde pladsen til FORCE systemet.

Når projektet er fuldført vil FORCE ikke kræve ekstra mandskab eller opmærksomhed. Det er fuldstændig vedligeholdelses frit, men vi yder altid gerne assistance i forbindelse med en analyse af målingerne, så besparelserne kan dokumenteres.

Alle klassegodkendelser vil blive håndteret af FORCE.

Optimer dit strømforbrug!

HVACON Gruppen er en anerkendt leverandør af HVAC, elektriske og automation løsninger til både marine og landbaserede applikationer.

HVACON selskaberne er danskejede med afdelinger flere steder i Danmark og USA. Som autoriseret el-installatør garanterer vi en sikker og lovlig installation. Vi er et erfarent firma, der er stolte af at levere et godt produkt til tiden.

Vores løsninger sikrer den største besparelse og den korteste tilbagebetalingstid.

I er altid velkomne til at kontakte os for et uforpligtende besøg eller tilbud.

Målinger og testresultater

Nedenfor ses et måleeksempel fra en installation i Seymour, Wisconsin i USA. Det viser resultatet fra en ventilator- og pumpeinstallation med frekvensomformere. Her måles både besparelse og THD.

Ship application frequently contain VFD motors to operate their various pumps, fans and other electrical motors, while VFD individually use less energy than their traditional counterparts they create the unintended negative consequence of generating harmful and wasteful current harmonic distortion.

Skibs installationer indeholder ofte en stor del frekvensomformere i forbindelse med pumper, ventilatorer og andre motorer, da de her kan levere en driftsbesparelse. Problemet med frekvensomformere er, at de kan generere skadelige harmoniske forstyrrelser på resten af installationen.

Harmoniske forstyrrelser kan påvirke hele installationen. De giver energitab og forøger energiforbruget.

Målingen herunder viser de harmoniske forstyrrelser ved dagligt forbrug med samme belastning før og efter FORCE blev installeret.
Som det kan ses, sker der en betydelig reduktion i de harmoniske forstyrrelser.

Max THD – før og efter FORCE Installation

1. Ovenstående grafer viser maksimum harmonisk forstyrrelse (HD), både før og efter FORCE blev installeret. Der ses en tydelig reduktion i den totale maksimale HD efter installationen af FORCE.

2. Intet udstyr kan fuldstændig eliminere harmoniske forstyrrelser, men enhver reduktion vil medføre en forbedret forsynings kvalitet og levetid på tilsluttet udstyr.

3. Den totale maksimale HD-reduktion efter installationen af FORCE var næsten 30%.

Gennemsnitlig wattforbrug gav 20.2% besparelse

1. Ovenstående graf viser gennemsnitligt dagligt effektforbrug både før (blå graf) og efter (grøn graf) installationen af FORCE.

2. En reduktion i det gennemsnitlige watt forbrug er generelt en indikation på reduktion i det samlede forbrug (kW og kWh), hvis alle forbrugere har samme flow og drifttid.

3. Efter FORCE var installeret, blev der også installeret nye pumper. På dette nye yderligere udstyr blev der opsat separate målere. De nye pumpers forbrug er fratrukket det totale forbrug i grafen.

Watt forbrug med samme flow (forbrug), 9.45%

1. Ovenstående graf viser summen af watt-forbruget for hver dag før og efter FORCE installationen. For at kunne sammenligne data er de røde ringe ”forbrug ved samme flow” også analyseret.

2. En reduktion i dagligt watt-forbrug er vigtig, fordi det også resultere i et lavere brændstofforbrug.

3. En samlet reduktion i det totale watt-forbrug er tydelig ved samme flow.

Drifttemperaturen falder i motorer og andet elektrisk udstyr

1. Temperaturfald målt med FLIR kamera i en pumpemotor.

2. Gennemsnitlig temperaturreduktion fra 121.2 F (Før) til 85.1 F (Efter) hvilket svarer til 29.8%.