HVACON FORCE System

Systemet fungerer ved at tilføre ekstra elektroner ind i et elektrisk system, så det virker som en accelerator. HVACON FORCE reducerer energitab, elforbrug og harmoniske forstyrrelser.

FORCE-systemet bruger stenen tourmaline (mineral) som sin vigtigste komponent for at booste de negativt ladede elektroner.

Tourmaline har været kendt siden 1800-tallet som den ”elektriske sten”, fordi den er piezoelektrisk og pyroelektrisk.

FORCE-systemet er blevet installeret mange steder siden 2008 og er både CE godkendt samt TÜV og SGS testet. Produktet er patenteret i hele verden.

Den typiske tilbagebetalingstid på en installation er to til tre år og der gives otte års garanti på produktet.

Der er intet vedligehold ved systemet.

Flere fordele

  • HVACON FORCE giver besparelse, uanset hvilke andre energisparetiltag du har installeret. Systemet vil kun optimere yderligere på tidligere udførte energispareløsninger.
  • HVACON FORCE system forlænger levetiden på tilsluttede elektriske komponenter og reducerer fejl på udstyr.
  • Tourmaline er et naturligt mineral og kan uden miljøpåvirkning føres tilbage til naturen efter brug.

HVACON FORCE kan give dig
7-15% besparelse, samt reducere både elektrisk støj og varmeafgivelse med 30%.

FORCE teknologien

Hovedkomponenten i FORCE kaldes EMF-7 og virker helt anderledes end andre kendte energispare-systemer. EMF-7 indeholder mineraler som producerer et overskudselektron, som elektromagnetiske bølger tilfører installationen gennem den allerede eksisterende kabelinstallation.

Modstanden reduceres med dette overskudselektron, således at ledeevnen forbedres og strømforbruget reduceres.

EMF-7 absorberer, forskyder og filtrerer skadelige elementer som modstand, harmoniske forstyrrelser og høj/lav frekvent støj.

Certifikater

  • CE og UL certifikat
  • ISO certificeret
  • Patenteret i 70 lande over hele verden
  • Funktionstestet af SGS og TÜV